QProBoxing lukker og slukker!

DPBF er blevet bekendt med, at QProBoxing har valgt at lukke og fritstille alle deres boksere. Det er altid trist når aktører indenfor sporten vælger at stoppe. Det er både trist for sporten og for de samarbejdspartnere, som havde forventninger om et positivt samarbejde.

I denne forbindelse vil vi gerne minde alle vores medlemmer om, at de altid kan søge hjælp og sparring hos forbundet, når de skal lave nye aftaler og skrive kontrakter. Vi som forbund har ikke bemyndigelse til at afgøre tvister, som måtte opstå efter en gyldig kontrakt er indgået, da der er tale om civilretslige aftaler, som parterne har indgået.

Formand
Jesper D Jensen