DPBF – Historisk set

Den første boksekamp i Danmark fandt sted i 1896.
Kampen blev bokset på forlystelsesstedet Sortedamslund, hvor Fredens Kirke senere blev bygget.

Selve kampen stod mellem Jim Smith, Danmarks første og mest kendte proff, og på den anden side stod træneren
fra AIK, Peter Laurits Jacobsen, i daglig tale kaldt sprøjten, da han var brandmand.

Jim var som nævnt proff, mens Sprøjten var amatør, så derfor blev den første officielle kamp i Danmark en professionel kamp.
Jim Smith blev ved at bokse til få måneder før sin død i 1913, Sprøjten der var 42 år i 1896 gik aldrig mere i ringen, men blev i stedet “far” for den danske amatørboksning, hvor han var den anerkendte førstemand næsten til sin død først i 1920erne.

De første stævner bestod som oftest af en eller to kampe, og arrangørerne var som oftest de professionelle boksere selv, men efterhånden kom der rigtige promotorer til og boksningen tog mere form af den boksning vi kender i dag.

Bokseselskabet Ringen blev startet den 28 november 1923, og var en privat forening stiftet med det noble formål at slippe for at betale forlystelsesskat. Det kunne lade sig gøre, da private foreninger var fritaget for denne skat.
Den kendte bokser Malle, hvis borgelige navn var Emanuel Jacobsen, blev formand og datidens største promotor, møbelhandler Waldemar Christiansen blev  kasserer. Waldemar’s makker som promotor , Erik Korup blev bestyrelsesmedlem.

Senere har man regnet denne forenings boksearrangementer som værende under  det nuværende forbund. dette er dog en forkert betragtning.

Dansk Professionelt Bokse-Forbund, i daglig tale DPBF, blev stiftet d. 30. juli 1931, ved et møde i Park-restaurantens selskabslokaler.

Polarforskeren Peter Freuchen blev formand, møbelhandler L. P. Larsson, journalist Hans Nielsen, overretssagfører Sporon, grosserere Carl Mogensen, og grosserer Richard udgjorde den øvrige del af bestyrelsen.

Denne korte meddelelse om DPBFs start stod i Idrætsbladet 18. december 1947.
Forfatteren var den kendte sportsjournalist, Jack Xmas, der fulgte hele forløbet på nærmeste hold.

Ove Ovesen

Tilbage til – Om DPBF