Dick Nelson

Dick Nelson - Bokser - Født 4. september 1880 - Valgt i 2014

Dansk Professionel Boksning
Hall of Fame
Optaget i 2014
Udvalget har peget på Dick Nelson som det første medlem i kategorien:
‘OLD-TIMERS’